WillemKoert.nl

Over mij | Artikelen | Blogs | Contact

m e e s t - r e c e n t

En ik dan? (18.02.2010)
Standje drie (10.02.2010)
In de steek gelaten (27.01.2010)
Blij dat ik wegga (14.01.2010)
Wat doet Tijs nu? (11.01.2010)
Wij gaan een eindje vliegen (23.12.2009)
No problemo (09.12.2009)
Zo ga je niet met vrouwen om (02.12.2009)
Ik ben bang dat u gelijk heeft (27.11.2009)
Zo'n kans (19.11.2009)
Onzin, natuurlijk (31.10.2009)
Ik dwing respect af (21.10.2009)
Dat zeggen ze (07.10.2009)
Dat hoort bij Martins functie (01.10.2009)
Niet zo brutaal (23.09.2009)
Grapjas (17.09.2009)
Wat schrijven ze? (09.09.2009)
Nog fantastischer (02.09.2009)
Voor het oprapen (27.08.2009)
Prima donnamentaliteit (20.08.2009)
Weer geen kollum (16.07.2009)
Geen kollum (08.07.2009)
Goed fatsoen (01.07.2009)
Tijs is gewoon eerlijk (25.06.2009)
Borst vooruit, man (18.06.2009)
Wil je ergens heen? (10.06.2009)
Maar gelukkig is daar Aalt (03.06.2009)
Dos van de dertien (27.05.2009)
Ho even (20.05.2009)
Eén woord, Versluis (14.05.2009)
En netjes dat het hier is (07.05.2009)
Je ziet ze niet elke dag (29.04.2009)
Haring roept maar wat (22.04.2009)
Kroelieboelie (15.04.2009)
Dichter bij de muziek (08.04.2009)
Waarom wij vrolijk doorgaan (01.04.2009)
Een, ehm, zekere consolidatie (25.03.2009)
Wij zijn vrienden (18.03.2009)
Heel, heel gevoelig (11.03.2009)
Je kijkt dwars door me heen (04.03.2009)
Is dat niet goed? (25.02.2009)
Dat ben ik (18.02.2009)
Heerlijke vrouw (11.02.2009)
Ze blazen Zodiac op (04.02.2009)
De week van de RvB (28.01.2009)
Alles draait (21.01.2009)
Nervus vagus (14.01.2009)
WUR-wolf (07.01.2009)
Harde knip (00.01.2009)
[Jaar 6 | 2008]
[Jaar 5 | 2007]
[Jaar 4 | 2006]
[Jaar 3 | 2005]
[Jaar 2 | 2004]
[Jaar 1 | 2003]
[Jaar 0 | 2002]

De week van de RvB (15 t/m 19 december 2008)

wo 24-12-2008

Op de agenda stond onder andere:
Vergadering Raad van Toezicht
Ambitie duurzaamheid
Platform Wageningen Marien
Afscheid leden Centrale Medezeggenschap
Landbouw en zorg

- Vergadering Raad van Toezicht - Op 15 december had de Raad van Bestuur de laatste vergadering met de Raad van Toezicht van dit jaar. Traditioneel staat dan de begroting voor het nieuwe jaar centraal. Die is voor 2009 ongewijzigd goedgekeurd, met voor alle onderdelen van Wageningen UR een positief resultaat. Er zal weer hard gewerkt moeten worden om de begroting te realiseren, vooral ook omdat de financiele crisis voor de nodige onzekerheid kan zorgen. Extra alertheid is dan ook geboden.

- Ambitie duurzaamheid - Op 16 december leidde Tijs Breukink de reguliere bijeenkomst van de directeuren bedrijfsvoering. Er werd - onder meer - uitvoerig gesproken over de ambities die Wageningen UR zou moeten formuleren op het terrein van duurzaamheid. Geconstateerd werd dat in het onderzoek en onderwijs de ambities tot dusver verder reiken dan in de bedrijfsvoering. Voor de bedrijfsvoeringsprocessen zullen de ambities dan ook naar een hoger niveau getild gaan worden. Randvoorwaarde blijft uiteraard een robuuste, werkbare en betaalbare bedrijfsvoering.

- Platform Wageningen Marien - Op 17 december leidde Martin Kropff een bijeenkomst van het platform Wageningen Marien. De succesvolle ontwikkeling van Wageningen IMARES heeft binnen de gehele organisatie positieve effecten gehad. Universitaire onderzoekers en onderzoekers van Wageningen IMARES hebben elkaar gevonden en dankzij deze dwarsverbanden liggen er vele nieuwe en interessante initiatieven op het terrein van onderwijs en onderzoek

- Afscheid leden Centrale Medezeggenschap - Op 17 december was de laatste vergadering van de Centrale Medezeggenschap (COR en GV) in de oude samenstelling. Een groot aantal punten die nog op de agenda stonden is afgehandeld en formeel van een advies voorzien. Een aantal personen die afscheid namen hebben vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd, waaronder Gerrit Bruin als voorzitter van de COR, Mieke Klein als secretaris van de GV en Wim Heijman als voorzitter van de GV. Aalt Dijkhuizen heeft een ieder maar hun in het bijzonder bedankt voor hun inzet en bijdrage.

- Landbouw en zorg - In Utrecht vergaderden op 18 december een groot aantal betrokkenen bij de ontwikkeling en professionalisering van de zorglandbouw in Nederland. De Rabobank heeft het initiatief genomen om dit platform bij elkaar te brengen. Aalt Dijkhuizen nam namens Wageningen UR deel aan de bijeenkomst waar een nadrukkelijke wens tot samenwerking tot uiting kwam, met als betrokken stakeholders overheid, bedrijfsleven, sector en kennisinstelling. De uitgesproken intenties zullen de komende periode nader worden uitgewerkt en vastgelegd.De week van de RvB (1-5 dec)

di 09-12-2008

Op de agenda stond onder andere:
Waddenacademie
Diner met internationale studenten
Algencongres
Nieuwbouw
Raad van Toezicht Wetsus
Landgoed Larenstein
Saxion Hogeschool

Waddenacademie - Op maandagmiddag 1 december spraak Aalt Dijkhuizen in Leeuwarden op het openingssymposium van de Waddenacademie. Dit initiatief zal een kennisagenda opstellen en onderzoek genereren gericht op ontwikkeling en beheer van het unieke maar kwetsbare Waddengebied. De Wageningse hoogleraar Pavel Kabat is de eerste voorzitter van de directie van deze academie. Het geld wordt niet gestoken in steen en cement maar in onderzoek, waarbij een netwerkorganisatie wordt gevormd met bestaande kennisinstellingen. Aalt Dijkhuizen benadrukte in zijn bijdrage het belang van intensieve samenwerking tussen alle betrokken partners. De rol van Wageningen UR is om met wetenschappelijk analyses, feiten, inzichten en scenario's de politieke en beleidsmatige discussies van een inhoudelijke basis te voorzien.

Diner met internationale studenten - Op dinsdagavond 2 december at Martin Kropff met en bij een groep internationale studenten. Dit past in de laagdrempelige manier waarop in Wageningen bestuur en studenten met elkaar omgaan. De vele tientallen nationaliteiten die onze Wageningse academische gemeenschap kleuren gaan harmonieus met elkaar om en zorgen voor een inspirerende multiculturele omgeving waarin onze studenten ook van elkaar en elkaars cultuur leren.

Algencongres - Op 3 december was Aalt Dijkhuizen voorzitter van de plenaire sessie van een tweedaags internationaal Algencongres in Amsterdam met ruim 200 deelnemers uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Wageningse onderzoekers spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van technologie waarbij algenproductie kan zorgen voor groene energie en hoogwaardige moleculen voor bijvoorbeeld farmaceutische producten. De verwachtingen zijn hoog gespannen en de kansen liggen er, maar het blijft zaak om gericht te blijven op de concrete feiten en mogelijkheden. De rol van Wageningen UR werd tijdens het congres herkend en erkend en er zijn nuttige contacten gelegd voor verder onderzoek.

Nieuwbouw - Tijs Breukink heeft deze week intern een aantal besprekingen gevoerd over de uitvoering van de nieuwbouwplannen op Wageningen Campus. Daarbij komt het er nu op aan de voorgenomen besluiten over een tweede onderwijsgebouw en unilocatie voor AFSG om te zetten in nauwkeurig op elkaar afgestemde voorbereidingen en uitwerkingen. Wageningen UR heeft inmiddels flink wat ervaring met grote nieuwbouwprojecten, maar elke bouw heeft weer zijn eigen kenmerken en uitdagingen.

Raad van Toezicht Wetsus - Op 3 december woonde Martin Kropff in Nieuwegein een vergadering bij van de Raad van Toezicht van Wetsus. Dit in Leeuwarden gevestigde instituut voor Wateronderzoek vormt de basis voor het topinstituut Water. In dit instituut werken de Universiteiten van Twente, Groningen en Wageningen eendrachtig samen met beleid en bedrijfsleven om de prominente rol die Nederland op het gebied van water vervult ook naar de toekomst te garanderen. Wageningse onderzoekers geven krachtige impulsen aan dit innovatieve onderzoek.

Landgoed Larenstein - Op 5 december sprak Tijs Breukink met Martin Jansen over de ontwikkelingen met betrekking tot het landgoed Larenstein, de locatie van VHL in Velp. Het landgoed zal doorontwikkeld worden voor groen onderwijs, bedrijvigheid en woningbouw (ook voor studenten). Samen met de gemeente Rheden worden de plannen ontwikkeld en uitgewerkt.

Saxion Hogeschool - Op 5 december heeft Aalt Dijkhuizen samen met Ab Groen de voorzitter van het College van Bestuur van Saxion Hogeschool en de directeur van hun hogere hotelschool ontvangen. Er liggen raakvlakken op het gebied van hospitality (facility management, recreatie en hotelsector). Dit biedt kansen die voor beide partijen interessant kunnen zijn, zowel op het gebied van het onderwijs als het praktijkgerichte onderzoek. De mogelijkheden hiertoe worden in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar verder onderzocht.

<<< Terug naar column