Deze website gebruikt cookies. Als je wilt weten wat dat zijn, en wat voor consequenties dat heeft, klik dan hier. Als je niets van die cookies moet hebben, klik dan hier.

Willem Koert.nl

Nieuw | Over mij | Contact | Blogs

Opgepoetst | 7-4-2019

Wetenschap tast in duister omtrent praktijken hormoonmaffia

De Algemene Inspectie Dienst kwam onlangs in actie tegen de Belgische hormoonmaffia, die ook Zuid-Nederlands vee zou behandelen met verboden middelen. De monsters, die de AID daarbij in Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en Noord-Brabant heeft verzameld, worden door RIKILT-DLO in Wageningen op residuen onderzocht.

Onderzoekers en wetenschappers weten niet precies met welke middelen en methoden de hormoonmaffia vee behandeld. Dat komt vooral door het verbod op het gebruik van groeibevorderaars in de veehouderij, waardoor al jaren geleden het onderzoek op dit terrein is beeindigd.

Het ministerie van LNV laat bij monde van voorlichter ir Gerard Westerhof weten geen kennis te hebben van welke criminele innovatie dan ook. "Niet vreemd", vindt de woordvoerder. "Het gaat hier natuurlijk om iets illegaals."

Ook dr Marleen Boerjan, verbonden aan de afdeling Genetica en reproductie van het Wageningse Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO), zou niet weten wat er in de wereld van de runderdoping zoal gebeurt. "Bij mijn weten is er de laatste jaren helemaal geen onderzoek gedaan naar het gebruik van groeibevorderaars voor meer vlees", zegt ze. "Het laatste grootschalige onderzoek naar hormonale groeibevorderaars dat in Wageningen - en waarschijnlijk in Nederland - is verricht, dateert uit de late jaren tachtig en vroege jaren negentig. Toen gaf het ministerie van LNV het IVO in Zeist, dat in 1994 zou fuseren tot het huidige ID-DLO, opdracht om de effecten van hormonale groeibevorderaars op vleeskalveren in kaart te brengen."

Dr Egbert Kanis, verbonden aan de leerstoelgroep Fokkerij en genetica van Wageningen Universiteit, deed in de vroege jaren negentig onderzoek naar het gebruik van groeibevorderaars bij varkens. Hoewel dergelijk hormoononderzoek sindsdien doorgaat voor een afgesloten hoofdstuk, heeft Kanis een vermoeden om wat voor cocktails het zou kunnen gaan. "Wij onderzochten destijds de varkensvariant van groeihormoon", zegt hij. "Dergelijke eiwithormonen worden weinig als groeibevorderaar gebruikt, omdat ze zo vaak moeten worden toegediend. Het gaat hier waarschijnlijk om cocktails van standaard geslachtshormonen, met testosteron- en oestrogeenvarianten."

In de farmaceutische industrie is er wat meer kennis over het gebruik van hormonen. Bijvoorbeeld bij Intervet, dat deel uitmaakt van de Pharmagroup van AKZO-Nobel. Dit bedrijf houdt zich in het bijzonder bezig met landbouwdieren. Hoewel Intervet zich niet met hormoonpreparaten bezighoudt, weet een woordvoerder wel wat meer te vertellen. "Je kunt middelen via de huid door een dier laten opnemen", zegt hij. "Een klassieke methode is bijvoorbeeld via een oplosmiddel als dimethylsulfoxide. Die stof is een carrier en loodst middelen door de huid naar binnen."

Weekblad voor Wageningen UR, 2 september 1999.
Gemaakt in Kladblok. WordPress is voor mietjes.